Унивърсъл Билдинг Къмпани - Проектиране на сгради, жилищно и обществено строителство, инвеститорски контрол - София
Проектиране на сгради, жилищно и обществено строителство, инвеститорски контрол - София

За компанията

   

   Унивърсъл Билдинг Къмпани ЕООД е строителна компания, специализирана в областта на проектиране и строителство на жилищни и общестбени сгради, както и складови бази с прилежащата към тях инфраструктура, Дружеството е специализирано в изпълнението на проекти по обществени поръчки към държавни учреждения, включително и такива, които изискват най-висока категория на строителна квалификация и най-високо ниво на достъп.

   Екипът на Унибърсъл Билдинг Къмпани се състои от висококбалифициран инженерен колектив.

   Наш приоритет е качественото изпълнение на строително монтажните равоти в точно определен срок, съобразявайки се с изискванията и инвестиционните намерения на нашите клиенти.

   Нашата амбиция е създаването на сгради, конструкции и инженерни съоръжения, които да са синоним на стил, красота и функционалност!