Унивърсъл Билдинг Къмпани - Проектиране на сгради, жилищно и обществено строителство, инвеститорски контрол - София
Проектиране на сгради, жилищно и обществено строителство, инвеститорски контрол - София

Изграждане на периметрова охранителна ограда, КПП, вертикална планировка и спомагателни сгради към Държавно предприятие " Ръководство на въздушното движение", гр. Бургас.